Rekrutacja na 2020/2021 trwa, wszystkie kierunki zgodne z nową ustawą.

Zobacz ofertę.

Studia podyplomowe to forma kształcenia przeznaczona dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Skierowane są do osób, które zamierzają zdobyć nowe kwalifikacje i poszerzyć swoje umiejętności, doskonalić się zawodowo oraz do praktyków chcących podbudować swoje doświadczenie dodatkową wiedzą naukową. 

Są także propozycją dla tych, którzy planują zmianę kwalifikacji lub profilu zawodowego w zakresie pedagogiki ogólnej czy pedagogiki specjalnej.

Proponowane kierunki studiów są zgodne z art. 4 ust. 1Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Studia w istotny sposób mogą przyczynić się do wzrostu Państwa wiedzy i umiejętności, by tym samym zapewnić osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych.

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.