Rekrutacja  na 2020/2021 trwa.

Wszystkie kierunki zgodne z nową ustawą.

Oferty studiów podyplomowych dostosowane zostały do:

  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

Zobacz ofertę.

Studia podyplomowe, są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Skierowane są do osób, które zamierzają zdobyć nowe kwalifikacje i poszerzyć umiejętności, doskonalić się zawodowo oraz do praktyków chcących podbudować swoje doświadczenie dodatkową wiedzą naukową. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych.

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.