Adresaci
Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej.

Cel:

 • zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących form działania organów administracji publicznej,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych,
 • zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji,
 • zapoznanie ze sposobem prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno–prawnych,
 • uzyskanie kompetencji pozwalających na wykorzystanie w pracy urzędnika narzędzi przygotowywanych zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa.

Program studiów obejmuje zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, stąd bierzemy w nim pod uwagę teorię oraz praktykę wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w jej działalności zarówno z punktu widzenia prawa oraz potrzeb technicznych.

Plan studiów:

 • Podstawy prawa
 • Kontrola zarządcza
 • Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
 • Prawo administracyjne – część ogólna
 • Wydawanie aktów indywidualnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Informatyzacja usług publicznych
 • Postępowanie i e-postępowanie administracyjne
 • Bezpieczeństwo informacji w organizacji
 • Ochrona danych osobowych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Systemy informatyczne w administracji publicznej
 • ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej
 • Prawo administracyjne materialne
 • Wydawanie aktów normatywnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy publicznych
 • Technologia informacyjna
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej  (obsługa  eDOK)
 • Kontrola, nadzór i audyt w  administracji publicznej

Czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.