Adresaci

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, zamierzających rozszerzyć swoje kwalifikacje, a także dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra albo licencjata chcących podjąć pracę w różnych typach bibliotek. 

Cel

Słuchacze podczas studiów podyplomowych zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów 'papierowych' oraz komputerowych, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass mediami, Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych oraz gazetek szkolnych.

Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do pracy w różnych typach bibliotek.

 

 Program

 • Cywilizacja wiedzy - rewolucja informacyjna - społeczeństwo informacyjne
 • Historia książki i bibliotek
 • Bibliotekarstwo
 • Podstawy nauki o książce
 • Informacja naukowa i źródła informacji
 • Prawo biblioteczne i autorskie
 • Literatura współczesna
 • Literatura dziecięca i młodzieżowa
 • Prasa i czasopisma
 • Czytelnictwo
 • Edukacja medialna
 • Bazy danych
 • Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne
 • Działalność informacyjna biblioteki z wykorzystaniem technologii informacyjnych
 • Praktyka w bibliotece skomputeryzowanej
 • Zajęcia fakultatywne

 

W programie studiów realizujemy również kursy zakończone certyfikatami:

 • Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w pracy bibliotekarskiej.
 • Drama i teatr w pracy z dziećmi i młodzieżą

 

Czas trwania

 • 3 semestry
 • 339 godzin

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.