Adresaci
Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Cele
Studia podyplomowe  prowadzone są w zakresie przygotowania merytorycznego, metodycznego i praktycznego do nauczania biologii jako kolejnego przedmiotu, mają na celu przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem nauczania.

Ramowy program

 • Biologia komórki
 • Programy nauczania biologii
 • Technologie informacyjne w nauczaniu biologii
 • Chemia organiczna
 • Mikrobiologia z wirusologią
 • Biochemia
 • Botanika z anatomią roślin
 • Zoologia
 • Fizjologia roślin
 • Fizjologia zwierząt
 • Elementy anatomii i fizjologii człowieka
 • Genetyka
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Ewolucja świata organicznego
 • Dydaktyka nauczania biologii
 • Eksperyment w naukach przyrodniczych
 • Praktyka

Czas trwania

 • 3 semestry
 • 420 godzin w tym 60 godz. praktyk 

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.