Adresaci

Studia adresowane są do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela - doradcy zawodowego, zgodnie z przepisami oświatowymi rozp. MEN 12.03.2009 r.

 

Absolwent studiów jest uprawniony do posługiwania się tytułem „doradca zawodowy” i może wykonywać ten zawód we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, czy organizacjach pozarządowych.

 

Cel

Program studiów na kierunku doradztwo zawodowe dla nauczycieli obejmuje m.in. teorie i metody wyboru zawodu, narzędzia pracy doradcy zawodowego oraz wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące podstaw doradztwa zawodowego i planowania kariery, umożliwiając zrozumienie teoretycznej oraz praktycznej istoty poradnictwa zawodowego, a przez to ukształtowanie umiejętności doradczych, które ułatwią pracę grupową, oraz opracowanie zawodowej ekspertyzy doradczej. 

 

 Program

 • Funkcjonowanie rynku pracy a bezrobocie
 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • Poradnictwo zawodowe w Unii Europejskiej
 • Orientacja a doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • Podstawy zawodoznawstwa
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności – metody opisu zawodów
 • Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 • Narzędzia wspomagające proces doradczy
 • Poradnictwo indywidualne i grupowe 
 • Bilans kompetencji i Indywidualny Plan Działania
 • Metoda Edukacyjna
 • Informacja i wysokie technologie w poradnictwie zawodowym
 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych 
 • Poradnictwo Edukacyjne
 • Szkolny Ośrodek Kariery. Planowanie pracy doradcy zawodowego
 • Projektowanie programów praktyk. Zatwierdzenie praktyki razem z projektem
 • Praktyka zawodowa w instytucjach świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego.

 

Czas trwania

 • 2 semestry
 • 262 godziny

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.