Adresaci
Absolwenci uczelni wyższych posiadający kwalifikacje pedagogiczne.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera.

Ramowy program

 • Funkcjonowanie dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością,
 • Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej, psychiatrii i psychologii klinicznej,
 • Autyzm, zespół Aspergera – etiologia i specyfika rozwojowa,
 • Diagnoza  osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Rodzina dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Organizacja opieki, wychowania i edukacji, prawa osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Pedagogika specjalna,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Metodyka edukacji przedszkolnej osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Metodyka edukacji szkolnej osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Rewalidacjaosób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Kształtowanie mowy i komunikacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera,,
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji,
 • Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Przygotowanie do dorosłego życia i zatrudnienia
 • Praktyka

Czas trwania

 • 365 godzin ( w tym 120 godz. praktyk)

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.