Adresaci
Absolwenci studiów I i II stopnia przygotowujących do zawodu nauczyciela o różnych kierunkach (na wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym oraz kierunkach pedagogicznych i psychologicznych z przygotowaniem pedagogicznym).

Cele
Przygotowanie absolwentów nauczycielskich i pedagogicznych studiów I i II stopnia do nauczania drugiego przedmiotu w zakresie edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej.
Wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Ramowy program

 • Psychologia rozwojowa
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Edukacja matematyczna z metodyką
 • Edukacja przyrodnicza z metodyką
 • Metody aktywizujące we wczesnej edukacji
 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Wychowanie przedszkolne z metodyką
 • Podstawy edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja plastyczna z metodyką
 • Edukacja muzyczna z metodyką
 • Zajęcia techniczna z metodyką
 • Praktyka - wychowanie przedszkole
 • Praktyka - edukacja wczesnoszkolna

Czas trwania

 • 2 semestry
 • 400 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

 

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.