Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Cel

Studia podyplomowe  prowadzone są w zakresie przygotowania merytorycznego, metodycznego i praktycznego do nauczania geografii jako kolejnego przedmiotu, mają na celu przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem nauczania.

Program

 • Krajoznawstwo z elementami topografii
 • Geologia
 • Geografia fizyczna
 • Podstawy kształtowania i ochrony środowiska 
 • Geografia społeczno - gospodarcza
 • Geografia Polski
 • Geografia regionalna
 • Ćwiczenia terenowe
 • Praktyka zawodowa
 • Dydaktyka geografii

Czas trwania

 • 2 semestry
 • 292 godziny (w tym 60 godz. praktyki)

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.