Adresaci
Studia są przeznaczone dla osób z wykształceniem logopedycznym.

Cele
Przygotowanie do rewalidacji pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej o podłożu neurologicznym. Studia umożliwiają zdobycie zarówno wiedzy, jak i praktycznych umiejętności  niezbędnych w postępowaniu logopedycznym w przypadkach zaburzeń mowy uwarunkowanych zmianami w układzie nerwowym. Ukończenie specjalizacji daje uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia oraz w placówkach specjalnych, pozwala również posługiwać się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Ramowy program

 • Neurologopedia – wprowadzenie do dyscypliny
 • Neurolingwistyczne uwarunkowania mowy
 • Elementy neurologii
 • Podstawy psycholingwistyki
 • Elementy psychiatrii
 • Psychiatria dziecięca. Wybrane zagadnienia
 • Zaburzenia mowy – zaburzenia pochodzenia korowego u dzieci
 • Zaburzenia mowy - oligofazja
 • Zaburzenia mowy - niepłynność mówienia
 • Zaburzenia mowy - afazja i pragnozja
 • Zaburzenia mowy – dyzartria
 • Wypowiedzi patologiczne – analiza lingwistyczna
 • Praktyka neurologopedyczna a neuroobrazowanie
 • Gerontologopedia. Wybrane zagadnienia
 • Komunikacja alternatywna – przegląd metod
 • Praktyka neurologopedyczna a farmakoterapia
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna
 • Projekt dyplomowy
 • Praktyki

Czas trwania

 • 3 semestry
 • 350 godzin 

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.