Adresaci
Absolwenci studiów II stopnia z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych oraz absolwenci studiów I stopnia będących w trakcie realizacji studiów II stopnia.

Cele
Celem studiów jest  zdobycie  wiedzy,  umiejętności  i kompetencji do profesjonalnego organizowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej   oraz do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub ścisłych.

Studia dają przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Ramowy program

  • Przygotowanie w zakresie psychologiczno – pedagogicznym
  • Podstawy dydaktyki
  • Dydaktyka nauczania przedmiotów humanistycznych, społecznych lub ścisłych
  • Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Czas trwania

  • 3 semestry
  • 472 godzin, w tym 150 godzin praktyki w placówkach: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne).

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.