Adresaci

Studia adresowane są do do coachów, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu psychologii, a także wzbogacić swój warsztat coacha o sychologiczne narzędzia pracy z ludźmi oraz do osób przygotowujących się do zawodu coacha (w trakcie lub przed podjęciem kursów coachingowych).

Cele

Celem studiów podyplomowych na kierunku Psychologia w coachingu  jest zapoznanie uczestników z fundamentami wiedzy psychologicznej, zwrócenie uwagi na kompetencje psychologiczne coacha, przedstawienie zasobów współczesnej psychologii i jej związków z coachingiem oraz uświadomienie psychologicznych aspektów związanych z profesjonalnym wykonywaniem zawodu coacha.

Ramowy program

FUNDAMENTY WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ

 • Nurty i kierunki współczesnej psychologii
 • Coaching oparty na rzetelnych dowodach naukowych
 • Podejścia współczesnej psychoterapii
 • Podstawy psychopatologii
 • Neurobiologia w coachingu

ZASOBY PSYCHOLOGII I PRAKTYCZNE ICH ZASTOSOWANIA W COACHINGU             

 • Psychologia motywacji 
 • Psychologia uczenia się i modelowania zachowań 
 • Psychologia emocji 
 • Psychologia myślenia i postrzegania
 • Psychologii osobowości
 • Psychologia pozytywna 

KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE COACHA

 • Budowanie relacji z klientem 
 • Głębokie słuchanie, intuicja i uważność
 • Stawianie pytań sięgających sedna (wzorce lingwistyczne)
 • Bezpośrednia komunikacja

PROFESJONALIZACJA ZAWODU COACHA

 • Superwizja - rozwój osobisty i zawodowy coacha
 • Droga do profesjonalizacji zawodu
 • Dylematy etyczne i kryzysy psychologiczne w pracy coacha

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.