Adresaci
Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych). Nauczyciele, którzy spełniają kryteria do pracy w nauczaniu zintegrowanym, blokowym i/lub przedmiotowym, pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy z uczniami niewidzącymi lub słabo widzącymi.

Cele
Uzyskanie wiadomości i umiejętności przygotowujących do programowania, planowania i realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych i rehabilitacyjnych z osobami niewidzącymi lub słabo widzącymi.

Ramowy program

 • Pedagogika specjalna
 • Wprowadzenie do tyflopedagogiki
 • Psychologiczne aspekty rozwoju i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • Podstawy okulistyki
 • Wspomaganie rozwoju poznawczego
 • Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się
 • Trening umiejętności posługiwania się wzrokiem
 • Rehabilitacja podstawowa i ergoterapia
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów niewidomych i słabo widzących
 • Metody porozumiewania się system L. Braille'a

Czas trwania

 • 3 semestry
 • 380 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.