Adresaci
Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie pedagogiczne, które nie posiadają odpowiedniego przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie  (WDŻ) lub chcą rozwinąć swoją wiedzę w tym zakresie. Studia skierowane są również do nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu wychowania do życia w rodzinie, zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych.

Cele
Zdobycie niezbędnych kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.).

Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). 

Ramowy program

 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Pedagogika małżeństwa i rodziny
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka oraz ginekologii i położnictwa
 • Wybrane zagadnienia seksuologii i edukacji seksualnej
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Patologie życia społecznego i rodzinnego
 • Edukacja medialna
 • Dydaktyka i metodyka wychowania do życia w rodzinie
 • Komunikacja społeczna i komunikacja w rodzinie
 • Etyka
 • Praktyka

Czas trwania

 • 2 semestry
 • 252 godz. w tym 60 godz. praktyki i 15 godz. projektu.

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.