Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

Cel:

Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

Słuchacze podczas studiów na kierunku Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty, zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu problematyki prawno-finansowej prowadzenia jednostek oświatowych. Program obejmuje m.in. tematykę związaną z realizacją nadzoru pedagogicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu oraz efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej. Ważnym elementem studiów jest wykształcenie kompetencji menedżerskich do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania szkołą.

Adresat:

Studia kierowane są do osób zamierzających ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, sprawujących już tę funkcję oraz innych zajmujących się problematyką oświatową.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz.1597).

Plan studiów:

 • Szkoły i placówki w  systemie oświaty
 • Prawo w oświacie
 • Planowanie i organizacja pracy w szkole
 • Zarządzanie finansami w oświacie
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością
 • Kierowanie zmianą w edukacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Programy wspierania oświaty
 • Projektowanie programów szkoły
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w oświacie
 • Marketing i promocja w oświacie
 • Kreowanie wizerunku menedżera
 • Etyka menedżera
 • Praktyka kierownicza w szkole/placówce
 • Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym i organem nadzorującym

Czas trwania studiów: 2 semestry (194 godziny) w tym: 10 godz. praktyki.
Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.