przycisk

Warsztaty - oferta 2020/2021

Neurodydaktyka - nowy sposób myślenia o edukacji

Cena

490,00 zł

Data i miejsce szkolenia

29 czerwca - 2 lipca 2017 r.

Krosno

Nauczyciel matematyki – specjalista dydaktyczno-wychowawczy

Cena

245,00 zł

Data i miejsce szkolenia

25-26 marca 2017 r. 

Rzeszów

Programowanie w szkole – zwiększenie kompetencji kluczowych nauczycieli w zakresie ICT

Cena

210,00 zł

Data i miejsce szkolenia

27-28 maja 2017 r.

Krosno

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Cena

490,00 zł

Data i miejsce szkolenia

wrzesień 2017 r.

Krosno

Copyright © 2020 Wszechnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony