Kursy kwalifikacyjne Krosno, Rzeszów, Mielec dostępne kierunki:

Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zarządzanie oświatą