Opłaty za studia (w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów na świadczenie usług edukacyjnych)
należy  dokonywać na rachunek bankowy PTEA „WSZECHNICA” sp.  z o.o. w Krośnie
nr: 55 1240 1457 1111 0000 1930 4104 z dopiskiem (kierunek studiów) lub gotówkowo w sekretariacie Ośrodka.
System wpłat: semestralny, opłaty semestralne można dzielić na raty.
 
 
ZNIŻKI W OPŁATACH CZESNEGO

1. Osoby, które podejmują naukę na kolejnych kierunkach studiów podyplomowych otrzymują zniżkę w opłacie czesnego:

- 5% na drugim kierunku,

- 10% na trzecim kierunku,

- 15% na czwartym i kolejnym kierunku.

 

2. Słuchacze studiów podyplomowych podejmujący naukę na drugim kierunku
(w tym samym czasie) otrzymują zniżkę w opłacie czesnego dla obu kierunków w wysokości 5%.

 

3. „Bonus rodzinny” – 5% zniżki w opłatach – otrzymują małżonkowie i ich dzieci w okresie jednoczesnego studiowania w PTEA „Wszechnica”.

 

4. Zniżka przyznawana jest na podstawie pisemnego wniosku słuchacza
i obowiązuje od daty złożenia wniosku (jeżeli wniosek zostaje złożony po terminie płatności raty semestralnej, zniżka przyznawana jest od kolejnego semestru).