Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych (wyjątek stanowią studia logopedyczne - przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna). O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych  (w wybranych przypadkach wymagany jest również dokument potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji, w tym przygotowania pedagogicznego i określonych predyspozycji).

Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.

Zgłoszenia on-line