Adresaci
Absolwenci studiów I i II stopnia przygotowujących do zawodu nauczyciela o różnych kierunkach (na wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym oraz kierunkach pedagogicznych i psychologicznych z przygotowaniem pedagogicznym), które jednocześnie ukończyły kurs kwalifikacyjny w zakresie zgodnym z podejmowanymi studiami podyplomowymi uzupełniającymi.

Cele
Poszerzenie i podniesienie posiadanych kwalifikacji.

Ramowy program

 • Praca z uczniem z autyzmem
 • Wprowadzenie do surdopedagogiki
 • Wprowadzenie do tyflopedagogiki
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Wprowadzenie do pedagogiki terapeutycznej
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Trening twórczości
 • Trening zabawy
 • Trening komunikacji – współpraca ze środowiskiem
 • Projekt edukacyjny
 • Praktyka

Czas trwania

 • 1 semestr
 • 213 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.