Adresaci
Absolwenci studiów I i II stopnia przygotowujących do zawodu nauczyciela o różnych kierunkach (na wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym oraz kierunkach pedagogicznych i psychologicznych z przygotowaniem pedagogicznym), które jednocześnie ukończyły kurs kwalifikacyjny w zakresie zgodnym z podejmowanymi studiami podyplomowymi uzupełniającymi.

Cele
Poszerzenie i podniesienie posiadanych kwalifikacji.

Ramowy program

  • Diagnoza indywidualna i środowiskowa
  • Diagnoza i terapia specyficznych trudności
  • Praca z dziećmi o różnych dysfunkcjach
  • Logopedia z emisją głosu
  • Socjoterapia
  • Komunikacja interpersonalna
  • Projekt edukacyjny
  • Praktyka

Czas trwania

  • 1 semestr
  • 150 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Zgłoszenia on-line

Miejsce odbywania zajęć: Krosno, Rzeszów, Mielec.