przycisk

Oferta Szkoleniowa Rad Pedagogicznych

na rok szkolny 2017 - 2018

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Ramowy program:

 • Ocenianie jako motywowanie

 • Budowanie zaangażowania uczniów do uczenia się.

 • Motywacja do uczenia się a ocenianie szkolne.

 • Znaczenie relacji nauczyciel-uczeń.

 • Ocenianie jako wspieranie

 • Ocenianie kształtujące – definicja, cele, zadania.

 • Elementy i zasady oceniania kształtującego.

 • Metody stosowane w ocenianiu kształtującym.

Czas: 4 godz.         Koszt: 900.00 zł

(możliwość negocjacji cen dla małych RP)

Nowoczesne techniki i metody motywujące uczniów do nauki
Prewencja stresu psychospołecznego w pracy nauczyciela
Metody i techniki coachingowe wspomagające motywowanie uczniów do nauki
Sztuka bycia asertywnym w szkole: budowanie partnerskich relacji z uczniami i rodzicami
Efektywna praca zespołów nauczycielskich – budowanie, integrowanie zespołu
Jak planować, projektować i realizować proces ewaluacji wewnętrznej w szkole?
Emisja głosu
Lekcja multimedialna – cyfrowe aspekty dydaktyki
Dydaktyka przedmiotów szkolnych z wykorzystaniem nowych technologii
Jak budować relacje z rodzicami, powołując się na autorytet nauczyciela?

Ramowy program:

 • Autorytet nauczyciela w klasie, w szkole oraz w środowisku lokalnym.
 • Zasada autorytetu – powstawanie, trwanie, upadanie autorytetu w szkole.
 • Wpływanie na postawy i myślenie innych – uczniów, rodziców, pracowników.
 • Autorytet pozytywny - stabilizowanie więzi w społeczności szkolnej.

Czas: 4 godz.         Koszt: 900.00 zł

(możliwość negocjacji cen dla małych RP)

Bezpieczeństwo w szkole
Zapobieganie przemocy i agresji w szkole
Specyfika funkcjonowania ucznia zdolnego
Sposoby rozpoznawania zdolności ucznia
Metody pracy z uczniem zdolnym
Uczeń uzdolniony matematycznie
Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi rozwój
Trudne sytuacje w szkole i efektywne sposoby ich rozwiązywania
Cyfrowe technologie na rzecz kształtowania procesów edukacyjnych poza szkołą

Zapraszamy do kontaktu mailowego: info@wszechnica.com lub telefonicznego: 13/ 43-657-57.
Ustalimy z Państwem dogodny termin.

Copyright © 2016 Wszechnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony