Nazwa szkolenia Data i Miejsce

Cena    

Informacje dodatkowe
 Neurodydaktyka - nowy sposób myślenia o edukacji

5 listopada 2020 r. (cz.1)

 19 listopada 2020 r. (cz.2)

On-line

119,00 zł

Rekrutacja otwarta

Formularz zgłoszeniowy

Praca w klasach łączonych

Planowanie i organizowanie pracy w klasach łączonych

 9 listopada 2020 r,

On-line

119,00 zł 

Rekrutacja otwarta

Formularz zgłoszeniowy

 
 Aplikacje w Edukacji

10 listopada 2020 r.

On-line

119,00 zł

Rekrutacja otwarta

Formularz zgłoszeniowy

 Nauczyciel matematyki – specjalista dydaktyczno-      wychowawczy - Cz. 1

12 listopada 2020 r. 

Krosno

119,00 zł

Rekrutacja otwarta

Formularz zgłoszeniowy

Praca w klasch łączonych

Warsztat pracy nauczyciela w klasach łączonych

16 listopada 2020 r.

On-line

119,00 zł

Rekrutacja otwarta

Formularz zgłoszeniowy

Praca w klasch łączonych

Metody i formy pracy w klasach łączonych

 

16 listopada 2020 r.

On-line

119,00 zł 

Rekrutacja otwarta

Formularz zgłoszeniowy

 
 Nauczyciel matematyki – specjalista dydaktyczno-  wychowawczy - Cz.2

26 listopada 2020 r.

Krosno

119,00 zł

Rekrutacja otwarta

Formularz zgłoszeniowy

 Programowanie w szkole – zwiększenie kompetencji  kluczowych nauczycieli w zakresie ICT

17 listopada 2020 r.

On-line

119,00 zł

Rekrutacja otwarta

Formularz zgłoszeniowy

 

 Robotyka i programowanie

18 listopada 2020 r.

Online

119,00 zł

Rekrutacja otwarta

Formularz zgłoszeniowy

 Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania  się osób niemówiących (AAC)

24-25 listopada 2020 r.

On-line

490,00 zł

Rekrutacja otwarta

Formularz zgłoszeniowy