przycisk

Krosno

Nazwa szkolenia

Asertywny nauczyciel - komunikacja z uczniem oraz jego rodzicem w trudnych sytuacjach

Program

 • Zachowania asertywne
 • Asertywne odmawianie uczniom
 • Zasady asertywnego krytykowania ucznia przez nauczyciela
 • Wyrażanie i przyjmowanie krytyki

Data i godzina szkolenia

do uzgodnienia

Liczba godzin

 

5

Cena

 

50,00

Trening umiejętności wychowawczych

Program

 • Nawiązywanie relacji pomiędzy dzieckiem a wychowawcą.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą.
 • Zmiana postaw opiekuńczych.
 • Strategie radzenia sobie z wychowankiem.

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Zwiększenie kompetencji kluczowych w zakresie ICT

Program

 • Facebook
 • Tweeter

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Program

 • Przegląd metod alternatywnych form komunikacji.
 • Czym się kierować w wyborze sposobu alternatywnej komunikacji
 • Przegląd narzędzi wspomagających AAC.
 • Budowanie pomocy do alternatywnych metod komunikacji

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Coaching w edukacji

Program

 • Zastosowanie coachingu w szkole.
 • Coachingowe narzędzia pracy z motywacją.
 • Coachingowe narzędzia twórczego myślenia.
 • Coachingowe narzędzia refleksji.

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Modele terapeutyczne i terapie wspomagające

Program

 • Przegląd metod alternatywnych form komunikacji.
 • Czym się kierować w wyborze sposobu alternatywnej komunikacji
 • Przegląd narzędzi wspomagających AAC.
 • Budowanie pomocy do alternatywnych metod komunikacji

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Stymulacja rozwoju emocjonalnego i społecznego

Program

 • Obszary stymulacji:
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli
 • Wspieranie dziecka zdolnego
 • Zajęcia stymulujące

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera

Program

 • Czym jest autyzm w klasycznym rozpoznaniu
 • Zachowania charakterystyczne dla autyzmu
 • Zaburzenia procesów sensorycznych /typologia/
 • Zaburzenia modulacji sensorycznej
 • Charakterystyka sensoryczna autyzmu

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Copyright © 2020 Wszechnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony