przycisk

Mielec

Nazwa szkolenia

Zapobieganie przemocy i agresji w szkole

Program

 • Przemoc w środowiskach szkolnych – uwarunkowania, profilaktyka, zwalczanie.
 • Mechanizmy i przyczyny zjawisk agresywnych
 • Agresja rówieśnicza, wobec uczniów i nauczycieli.
 • Rozwiązywanie konfliktów szkolnych, mediacje.

Data i godzina szkolenia

do uzgodnienia

Liczba godzin

 

5

Cena

 

50,00

Utrzymywanie dyscypliny w trakcie lekcji

Program

 • Zachowania naruszające dyscyplinę i przyczyny ich występowania
 • Przygotowanie klasy do nauki i dyscypliny
 • Reagowanie w sytuacjach konfrontacji
 • reguły i konsekwencje

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Funkcjonowanie dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera

Program

 • Dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu – charakterystyka funkcjonowania.
 • Dzieci z zespołem Aspergera – charakterystyka funkcjonowania.
 • Główne trudności oraz problemy dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Działania wspierające funkcjonowanie dzieci i uczniów z zaburzeniami 
 • ze spektrum autyzmu.
 • Metody i formy pracy oraz konkretne rozwiązania i interwencje w pracy z dziećmi oraz z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Modele terapeutyczne i terapie wspomagające

Program

 • Przegląd metod alternatywnych form komunikacji.
 • Czym się kierować w wyborze sposobu alternatywnej komunikacji
 • Przegląd narzędzi wspomagających AAC.
 • Budowanie pomocy do alternatywnych metod komunikacji

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie ICT

Program

 • Facebook
 • Tweeter

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Asertywny nauczyciel - komunikacja z uczniem oraz jego rodzicem w trudnych sytuacjach

Program

 • Zachowania asertywne:
 • Asertywne odmawianie uczniom
 • Zasady asertywnego krytykowania ucznia przez nauczyciela
 • Wyrażanie i przyjmowanie krytyki

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Trening umiejętności wychowawczych

Program

 • Nawiązywanie relacji pomiędzy dzieckiem a wychowawcą.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą.
 • Zmiana postaw opiekuńczych.
 • Strategie radzenia sobie z wychowankiem.

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Efektowna praca zespołów nauczycielskich - budowanie i integrowanie zespołu

Program

 • Na czym polega współpraca w zespole?
 • Jak skutecznie planować i realizować zadania?
 • Przyjmowanie ról w grupie – jaka jest moja rola i jak działam?
 • Rozwiązywanie konfliktów – budowanie pozytywnych relacji. 

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Coaching w edukacji

Program

 • Zastosowanie coachingu w szkole.
 • Coachingowe narzędzia pracy z motywacją.
 • Coachingowe narzędzia twórczego myślenia.
 • Coachingowe narzędzia refleksji.

do uzgodnienia

 

5

 

50,00

Copyright © 2020 Wszechnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony