• kwestionariusz osobowy (pobierz),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (do wglądu),
  • czytelna kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów oraz kserokopia suplementu,
  • audiogram, wykonany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów (wyłącznie kandydaci na studia Logopedia),

dowód opłaty wpisowej.

Dokumenty można składać osobiście w naszym Ośrodku (budynek basenu)

lub przesłać je pocztą (listem poleconym) na adres Ośrodka (ODN WSZECHNICA, ul. Sportowa 8, 38-400 Krosno).